Polityka prywatności

Polityka prywatności (ochrona i przetwarzanie danych osobowych)

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a. Kontakt telefoniczny 43 827 34 09 e-mail sklep@medykerka.eu  
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - jeżeli Pani/Pan przekazał(a) nam swoje dane i wyraził(a) zgodę na ich przetwarzanie, do celów utrzymania kontaktu oraz ułatwienia w przypadku składania kolejnych zamówień handlowych zakładając konto klienta oraz dostarczania informacji handlowych zaznaczając opcję [Zapisz mnie na newsletter].
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - jeżeli Pani/Pan przekazał(a) nam swoje dane i wyraził(a) zgodę na ich przetwarzanie, składając zamówienie handlowe w naszym sklepie internetowym lub podpisał(a) umowę wypożyczenia sprzętu medycznego. Dane osobowe w tm przypadku będą przetwarzane do czasu zrealizowania złożonego zamówienia handlowego lub wypełnienia przez strony umowy  wypożyczenia sprzętu medycznego wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem danej umowy.
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jeżeli Pani/Pan wyraził(a) chęć otrzymania faktury vat np: na podstawie zamówienia handlowego  lub umowy wypożyczenia sprzętu medycznego przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa z zakresu prawa podatkowego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. do celów dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora o których mowa powyżej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 roz.,  prawo do ich sprostowania, na podstawie art. 16 roz.,prawo ograniczenia przetwarzania, na podstawie art 18 roz., prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 roz,. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 21 roz., czyli cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz na ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.  Z praw wskazanych powyżej może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt elektroniczny na adres e mail sklep@medykerka.eu lub drogą listowną na adres: Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych adres: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy oraz  podmioty współpracujące z administratorem  w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zamówień handlowych; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie
 6. Pliki cookis.
  a) W celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego www.medykerka.eu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię zwaną cookies (informacje zapisywane przez serwer Medyk Erka na komputerze użytkownika). Nie jest ona jednak wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych od osób odwiedzających sklep internetowy medykerka.eu. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  b) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego
  c) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  d) Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Medyk Erka s.c.. w celu optymalizacji działań.
  e) Na naszej witrynie wykorzystujemy
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  f) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.