Regulamin

I. Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy zawiera zasady działania Internetowego Sklepu działającego pod adresem www.medykerka.eu , którego  właścicielem jest  Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Dariusz Sawicki i Radosław Herc s.c., ul. Partyzantów 16a, 98-200 Sieradz, wpisani do prowadzonej przez Wójta Gminy Sieradz i Prezydenta Miasta Sieradz ewidencji działalności gospodarczej nr 1842/10 i nr 013955/09, NIP: 827-226-72-30.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zapoznał się i akceptuje Politykę prywatności (ochronę danych osobowych).

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

 

II. Ceny

1. Wszystkie ceny produktów podawane są w wartościach netto oraz brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

2. Każda transakcja potwierdzona jest dowodem sprzedaży (paragon, faktura VAT).

3. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te pokrywa Kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie sklepu w zakładce "Płatności i koszty dostawy". W przypadku zamówień powyżej 500zł. – przesyłka kurierska jest na koszt Sprzedawcy.

4. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień oraz formy płatności

1. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu przyjmowane są przez:

- formularz zamówień z koszykiem zakupów na stronie sklepu –  24h;

- mailem: sklep@medykerka.eu – 24h;

- telefonicznie: 43/827 34 09 lub +48 726 425 597 – pon. – pt.  8.00 – 16.00.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- po złożeniu zamówienia (dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze i płatnych przelewem online przez serwis Przelewy 24);

- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego (dotyczy zamówień płatnych przelewem).

3. Zamówienia są realizowane w kolejności składania bądź kolejności dokonywanych wpłat.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień w treści którego należy wpisać:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- numer telefonu;

- e-mail w celu potwierdzenia zamówienia;

- dokładny adres na który ma zostać przesłany zamówiony towar.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy podać NIP.

W/w dane również należy podać w przypadku składania zamówienia poprzez mail.

5. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności

- Przelewem: po złożeniu zamówienia w sklepie medykerka.eu, należy przelać właściwą kwotę (zgodną z zamówieniem) na numer rachunku bankowego: 81 1050 1461 1000 0092 1531 6143. Z chwilą zaksięgowania wpłaty w/w rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez serwis Przelewy24. Najszybsza forma płatności. Po dokonaniu transakcji płatność od razu jest widoczna na koncie medykerka.eu, co znacznie skraca czas realizacji zamówienia.

- Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki: zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia. Wybór tej formy płatności generuje dodatkowy koszt 5,00zł)

6. Istnieje możliwość anulowania lub zmiany zamówienia do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zamówienia należy zgłosić mailem na adres: sklep@medykerka.eu lub telefonicznie.

IV. Dostawa towaru i terminy wysyłki

1. Formy dostawy towaru

- Przesyłka kurierska DHL: zamówienie dostarczone jest przez firmę kurierską DHL, koszt dostawy 25,00zł, jeżeli wartość zamówienia przekracza 500zł brutto wówczas koszt dostawy przechodzi na sklep medykerka.eu

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy: kupujący osobiście odbiera zamówiony towar w siedzibie firmy Medyk Erka adres: 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a (ta opcja nie generuje dodatkowych kosztów)

2. Termin wysyłki przyjętego zamówienia:

- do 24h od dnia, w którym zaksięgowano należność na koncie Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem

- do 24h od dnia potwierdzenia zamówienia - w przypadku  zamówień płatnych gotówką przy odbiorze i przelewów online przez serwis Przelewy 24.

3. W przypadku braku produktu zamówionego przez Kupującego sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia (nie dłużej niż do 3 dni) po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużony termin realizacji zamówienia, wówczas następuje odstąpienie od umowy (zamówienia), umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeśli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Czas dostawy:

- Przesyłka kurierska DHL – zwyczajowo następny dzień roboczy po nadaniu;

5. Zamawiane produkty wysyłamy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Reklamacje, zwroty

1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Oświadczenie odstąpienia od umowy, które należy wysłać drogą elektroniczną e-mail lub listownie na adres firmy Medyk Erka.
Można skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

HURTOWNIA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDYK ERKA S.C.
RADOSŁAW HERC I DARIUSZ SAWICKI
98-200 SIERADZ UL. PARTYZANTÓW 16A
TEL.
43 827 34 09, ADRES E-MAIL: sklep@medykerka.eu

NINIEJSZYM INFORMUJĘ O MOIM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

- NR FAKTURY LUB PARAGONU ......................................................................................................

 

- DATA ZAWARCIA UMOWY ...............................................................................................................

- IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO ...................................................................................................

 

- ADRES KUPUJĄCEGO .....................................................................................................................

 

- DATA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ....................................................................................................

 

- NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY ZOSTANIE DOKONANY ZWROT KOSZTÓW     ZAKUPU ................................................................................................................................................................

 

 - PODPIS KUPUJĄCEGO [dotyczy wersji papierowej]:....................................................................


2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni. Ze względu na specyfikę towaru np.: sterylność towar musi być zwrócony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.

3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

 

4. W przypadku zwrotu, Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot wartości towaru w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na numer konta bankowego podanego przez Kupującego na oświadczeniu odstąpienia od umowy lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

5. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany danego towaru na pełnowartościowy. W przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe z przyczyn niezależnych, wówczas następuje odstąpienie od umowy oraz zwrot wpłaconej wartości towaru na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

6. Zwrot towaru niezgodnego z umową lub posiadającego wady następuje na koszt sprzedawcy.

 

VI. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do firmy Medyk Erka są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Gwarantujemy także, iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

3. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do klienta, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania.

4. Klient ma prawo podczas składania zamówienia nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu transakcji. W takim wypadku dane zostaną usunięte z naszej bazy nie później niż 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia i będą w tym czasie wykorzystywane wyłącznie do działań związanych z jego prawidłową realizacją.

5. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Radosław Herc i Dariusz Sawicki ul. Partyzantów 16a, 98-200 Sieradz NIP: 827-226-72-30.

 

VII Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U. 2014. 827) o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) , rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 24 lutego 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).