Kategorie

PROMOCJE

3 SZT VELOX TOP AF 1L ze spryskiwaczem PROMOCJA!
brutto: 75,00 zł
(netto: 69,44 zł)

przelewy-24  Medyk Erka DPD

Regulamin

Informacje dotyczące RODO


25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Medyk Erka s.c.

 

1.     Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a. Przetwarzającym dane  w zakresie danych osobowych kontrahentów administratora oraz danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO

2.     Administrator przetwarza dane osobowe
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - jeżeli osoba której dane dotyczą przekazała nam swoje dane i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, do celów utrzymania kontaktu oraz ułatwienia w przypadku składania kolejnych zamówień handlowych zakładając konto klienta oraz dostarczania informacji handlowych zaznaczając opcję [Zapisz mnie na newsletter]. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych w przypadku realizacji zamówienia handlowego może skutkować odmową realizacji danego zamówienia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie przez osobę której dane dotyczą.
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - jeżeli osoba której dane dotyczą przekazała nam swoje dane i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, celem wykonania umowy, której dane dotyczą np: zamówienie handlowe lub umowa wypożyczenia sprzętu medycznego oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przed zawarciem umowy. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych w przypadku realizacji umowy np. zamówienia handlowego może skutkować odmową realizacji danego zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem umowy.
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa w z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. do celów dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora o których mowa powyżej.

3.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Z prawa wskazanego powyżej można skorzystać poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail sklep@medykerka.eu lub drogą listowną na adres: Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a.

4.     W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  , osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych oraz na ich usunięcie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z prawa wskazanego powyżej można skorzystać poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail sklep@medykerka.eu lub drogą listowną na adres: Medyk Erka s.c. Radosław Herc i Dariusz Sawicki 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a

5.     Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych adres: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2

6.     Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy oraz  podmioty współpracujące z administratorem  w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zamówień handlowych; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie

I. Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy zawiera zasady działania Internetowego Sklepu działającego pod adresem www.medykerka.eu , którego  właścicielem jest  Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Dariusz Sawicki i Radosław Herc s.c., ul. Partyzantów 16a, 98-200 Sieradz, wpisani do prowadzonej przez Wójta Gminy Sieradz i Prezydenta Miasta Sieradz ewidencji działalności gospodarczej nr 1842/10 i nr 013955/09, NIP: 827-226-72-30.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

II. Ceny

1. Wszystkie ceny produktów podawane są w wartościach netto oraz brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

2. Każda transakcja potwierdzona jest dowodem sprzedaży (paragon, faktura VAT).

3. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te pokrywa Kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie sklepu w zakładce "Płatności i koszty dostawy". W przypadku zamówień powyżej 300 zł. – przesyłka kurierska jest na koszt Sprzedawcy.

4. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień oraz formy płatności

1. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu przyjmowane są przez:

- formularz zamówień z koszykiem zakupów na stronie sklepu –  24 h;

- mailem: sklep@medykerka.eu – 24 h;

- fax: 43 827 34 09 – pon. – pt. 8.00 – 16.00;

- telefonicznie: 43 827 34 09 lub 726 425 597 – pon. – pt.  8.00 – 16.00.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- po złożeniu zamówienia (dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze i płatnych przelewem online przez serwis Przelewy 24);

- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego (dotyczy zamówień płatnych przelewem).

3. Zamówienia są realizowane w kolejności składania bądź kolejności dokonywanych wpłat.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień w treści którego należy wpisać:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- numer telefonu;

- e-mail w celu potwierdzenia zamówienia;

- adres na który ma zostać przesłany zamówiony towar.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy podać NIP.

Ww dane również należy podać w przypadku składania zamówienia poprzez mail oraz fax.

5. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności

- Przelewem: Po złożeniu zamówienia w sklepie medykerka.eu, należy przelać właściwą kwotę (zgodną z zamówieniem) na numer rachunku bankowego: 81 1050 1461 1000 0092 1531 6143. Z chwilą zaksięgowania wpłaty w/w rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez serwis Przelewy24. Najszybsza forma płatności. Po dokonaniu transakcji płatność odrazu jest widoczna na koncie medykerka.eu co znacznie skraca czas realizacji zamówienia.

- Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki: zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia. Wybór tej formy płatności generuje dodatkowy koszt 3,00 zł)

6. Istnieje możliwość anulowania lub zmiany zamówienia do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zamówienia należy zgłosić mailem na adres: sklep@medykerka.eu lub telefonicznie.

IV. Dostawa towaru i terminy wysyłki

1. Formy dostawy towaru

- Przesyłka kurierska DPD: zamówienie dostarczone jest przez firmę kurierską DPD koszt dostawy 17,00 zł jeżeli wartość zamówienia przekracza 300,00 zł brutto wówczas koszt dostawy przechodzi na sklep medykerka.eu

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy: kupujacy osobiście odbiera zamówiony towar w siedzibie firmy Medyk Erka adres: 98-200 Sieradz ul. Partyzantów 16a (ta opcja nie generuje dodatkowych kosztów)

2. Termin wysyłki przyjętego zamówienia:

- do 24 h od dnia, w którym zaksięgowano należność na koncie Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem

- do 24 h od dnia potwierdzenia zamówienia - w przypadku  zamówień płatnych gotówką przy odbiorze i przelewów online przes serwis Przelewy 24.

3. W przypadku braku produktu zamówionego przez Kupującego sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia ( nie dłużej niż do 3 dni ) po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużony termin realizacji zamówienia, wówczas następuje odstąpienie od umowy (zamówienia), umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeśli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Czas dostawy:

- Przesyłka kurierska DPD – zwyczajowo następny dzień roboczy po nadaniu;

5. Zamawiane produkty wysyłamy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Reklamacje, zwroty

1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając Oświadczenie odstąpienia od umowy, które należy wysłać drogą elektroniczną e-mail lub listownie na adres firmy Medyk Erka.
Można skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

HURTOWNIA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDYK ERKA S.C.
RADOSŁAW HERC I DARIUSZ SAWICKI
98-200 SIERADZ UL. PARTYZANTÓW 16A
TEL/FAX
43 827 34 09 ADRES E-MAIL: sklep@medykerka.eu

NINIEJSZYM INFORMUJĘ O MOIM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH RZECZY 

- DATA ZAWARCIA UMOWY:..........................................................................

- IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA:.....................................................................

- ADRES KONSUMENTA:...............................................................................

- DATA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:........................................................................

 - NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY ZOSTANIE
DOKONANY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU:..............................................................

 - PODPIS KONSUMENTA [dotyczy wersji papierowej]:.....................................................


2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. Ze względu na spesyfike towaru np: sterylność towar musi być zwrócony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.

3. Zwrot towaru następuje na koszt kupującego

4. W przypadku zwrotu sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot wartości towaru wraz z kosztami wysyłki w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na numer konta bankowego podanego przez Kupującego na oświadczeniu odstąpienia od umowy lub gotówka w kasie firmy Medyk Erka.

5. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany danego towaru na pełnowartościowy. W przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe z przyczyn niezależnych, wówczas następuje odstąpienie od umowy oraz zwrot wpłaconej wartości towaru na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

6. Zwrot towaru niezgodnego z umową lub posiadającego wady następuje na koszt sprzedawcy.

VI. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do firmy Medyk Erka są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Gwarantujemy także, iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

3. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do klienta, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania.

4. Klient ma prawo podczas składania zamówienia nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu transakcji. W takim wypadku dane zostaną usunięte z naszej bazy nie później niż 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia i będą w tym czasie wykorzystywane wyłącznie do działań związanych z jego prawidłową realizacją.

5. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego Radosław Herc i Dariusz Sawicki ul. Partyzantów 16a 98-200 Sieradz NIP: 827-226-72-30.

VII Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U. 2014. 827) o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) , rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 24 lutego 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).