Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Oświadczenie odstąpienia od umowy, które należy wysłać drogą elektroniczną e-mail lub listownie na adres firmy Medyk Erka.
Można skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

HURTOWNIA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDYK ERKA S.C.
RADOSŁAW HERC I DARIUSZ SAWICKI
98-200 SIERADZ UL. PARTYZANTÓW 16A
TEL.
43 827 34 09, ADRES E-MAIL: sklep@medykerka.eu

NINIEJSZYM INFORMUJĘ O MOIM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

- NR FAKTURY LUB PARAGONU ......................................................................................................

 

- DATA ZAWARCIA UMOWY ...............................................................................................................

- IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO ...................................................................................................

 

- ADRES KUPUJĄCEGO .....................................................................................................................

 

- DATA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ....................................................................................................

 

- NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY ZOSTANIE DOKONANY ZWROT KOSZTÓW     ZAKUPU ................................................................................................................................................................

 

 - PODPIS KUPUJĄCEGO [dotyczy wersji papierowej]:....................................................................


2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni. Ze względu na specyfikę towaru np.: sterylność towar musi być zwrócony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.

3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

 

4. W przypadku zwrotu, Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot wartości towaru w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na numer konta bankowego podanego przez Kupującego na oświadczeniu odstąpienia od umowy lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

5. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany danego towaru na pełnowartościowy. W przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe z przyczyn niezależnych, wówczas następuje odstąpienie od umowy oraz zwrot wpłaconej wartości towaru na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

6. Zwrot towaru niezgodnego z umową lub posiadającego wady następuje na koszt Sprzedawcy.