Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając Oświadczenie odstąpienia od umowy, które należy wysłać drogą elektroniczną e-mail lub listownie na adres firmy Medyk Erka.

Można skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

HURTOWNIA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDYK ERKA S.C.
RADOSŁAW HERC I DARIUSZ SAWICKI
98-200 SIERADZ UL. PARTYZANTÓW 16A
TEL/FAX
 43 827 34 09 ADRES E-MAIL: sklep@medykerka.eu

NINIEJSZYM INFORMUJĘ O MOIM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH RZECZY 

- DATA ZAWARCIA UMOWY:..........................................................................

- IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA:.....................................................................

- ADRES KONSUMENTA:...............................................................................

- DATA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:........................................................................

 - NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY ZOSTANIE
DOKONANY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU:..............................................................

 - PODPIS KONSUMENTA [dotyczy wersji papierowej]:.....................................................


2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. Ze względu na spesyfike towaru np: sterylność towar musi być zwrócony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.

3. Zwrot towaru następuje na koszt kupującego

4. W przypadku zwrotu sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot wartości towaru wraz z kosztami wysyłki w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na numer konta bankowego podanego przez Kupującego na oświadczeniu odstąpienia od umowy lub gotówka w kasie firmy Medyk Erka.

5. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany danego towaru na pełnowartościowy. W przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe z przyczyn niezależnych, wówczas następuje odstąpienie od umowy oraz zwrot wpłaconej wartości towaru na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub gotówką w kasie firmy Medyk Erka.

6. Zwrot towaru niezgodnego z umową lub posiadającego wady następuje na koszt sprzedawcy.